Registratie betaalautomaten

news

Met ingang van 2018 stopt de Betaalvereniging met het certificeren van betaalautomaten. Dit is niet langer nodig omdat de internationale veiligheidseisen op dit gebied inmiddels aanzienlijk zijn aangescherpt. Voorzetten van een eigen, Nederlandse certificering leidt tot een grote overlap met deze internationale eisen en daarmee tot onnodige kosten voor marktpartijen. Wel zal de Betaalvereniging nieuwe typen betaalautomaten registreren op haar website om zo de markt zoveel mogelijk transparantie te blijven bieden.

Betaalautomaten die worden aangesloten op de kaartverwerkende systemen moeten voldoen aan de internationale veiligheidseisen die zijn opgesteld door de Payment Card Industry (PCI). Mastercard, Visa en American Express zien er streng op toe dat aan deze eisen wordt voldaan voordat betaalautomaten kunnen worden gebruikt.

Oude situatie

Tot en met 2017 werd ieder type betaalautomaat dat door een lid van de Betaalvereniging aan klanten werd aangeboden, vooraf uitgebreid gekeurd en nadien, bij een positieve uitkomst van het onderzoek door door de Betaalvereniging gecertificeerd. Een goedgekeurd automaattype kreeg een einde goedkeuringsdatum (een uiterste verkoopdatum) en een expiratiedatum (een uiterste gebruiksdatum) toegewezen. Na de expiratiedatum mochten alle (verouderde) automaten van een bepaald type niet meer worden gebruikt, om veiligheidsredenen. De expiratiedatum voor een bepaald type automaat lag gemiddeld tien jaar nadat het voor het eerst op de markt werd gebracht.

Nieuwe situatie

Vanaf 2018 worden nieuwe typen betaalautomaten niet meer apart gekeurd en gecertificeerd door de Betaalvereniging. Het voldoen aan de aangescherpte internationale PCI-eisen volstaat. Nieuwe automaattypen die door leden van de Betaalvereniging aan klanten worden aangeboden, zullen voortaan alleen nog bij de Betaalvereniging worden geregistreerd (registratieprocedure). Nieuwe automaattypen kennen niet langer een expiratie datum. Voor automaattypen die niet meer veilig genoeg worden geacht, zullen Mastercard en of Visa ruim van te voren aangeven dat deze niet langer mogen worden gebruikt. De geldigheidsdatum van het PCI-certificaat, dat de uiterste datum van verkoop aangeeft, zal de Betaalvereniging blijven publiceren als onderdeel van de registratie-informatie.

Reden voor de wijziging

Voor de oprichting van PCI hanteerden we in Nederland al strengere veiligheidseisen voor betaalautomaten. Vanaf 2004 werden de eerste PCI standaarden uitgegeven. De internationale regels en eisen voor de oprichting van PCI hanteerden we in Nederland al strengere veiligheidseisen voor betaalautomaten. Vanaf 2004 werden de eerste PCI standaarden uitgegeven. De internationale regels en eisen van PCI voor de veiligheid van betaalautomaten zijn in de afgelopen jaren steeds dichter bij ons beveiligingsniveau gekomen. Daar komt bij dat het misbruik van betaalautomaten door technische manipulatie van de apparatuur en software, is uitgebannen. Aanvullende, strengere keuring door de Betaalvereniging is dan ook overbodig en leidt tot onnodige kosten voor marktpartijen.

Waarom is registratie noodzakelijk?

Automaattypen die bij de Betaalvereniging zijn geregistreerd, voldoen gegarandeerd aan de regels en eisen van PCI en kunnen veilig worden aangesloten. De Betaalvereniging toetst nog wel of een geregistreerd type betaalautomaat ook een beschermkap tegen nieuwsgierige blikken rond het toetsenbord heeft. Bovendien controleert de Betaalvereniging of een automaattype aan de specificaties voor de netwerkaansluiting op de Nederlandse pinketen voldoet en hoe die infrastructuur daarvan in elkaar zit. Het register van de Betaalvereniging blijft daarmee aanbieders en afnemers van betaalautomaten in Nederland zekerheid en vertrouwen bieden over de aangesloten apparatuur. Met het registratieproces bevordert de Betaalvereniging de transparantie voor haar leden en marktpartijen op het gebied van betaalautomaten. Overigens kan elke leverancier zijn betaalautomaten ter registratie bij de Betaalvereniging aanbieden.

Zijn de automaattypen die vóór 2018 zijn gecertificeerd nog geldig en bruikbaar?

Ja, die mogen worden gebruikt tot de oorspronkelijke expiratiedatum (uiterste gebruiksdatum). Mochten Mastercard en of Visa om veiligheids- of andere redenen aanleiding zien om bepaalde type automaten buiten gebruik te stellen, dan zal dit ruim van te voren worden gecommuniceerd.

Hoe lang is een registratie geldig?

De registratie van een nieuw type betaalautomaat zoals die vanaf 2018 wordt toegepast, geldt voor onbepaalde tijd. In de registratie-informatie zal de uiterste datum van verkoop (conform het PCI-certificaat) vermeld blijven. Informatie over de expiratiedatum zal, zoals hiervoor al is gezegd, vervallen.

Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.